about the talking fish

My photo
Writer. Wheelman. Occasional DIY mechanic. Walking collection of hang-ups. Hopeless romantic. Old-school. Analog soul in a digital world. I am all of these things and more.

Saturday, October 01, 2005

Minsan ay aking nakita
Kalawakan sa iyong mga mata
Liwanag, ako'y bigyan sana
Upang langit ay makamtan ko na

Ikaw ang kalayaan ko
Ikaw ang kalayaan ko

Nasa iyo ang kasagutan
Sa dilim ikaw ang aking daan
Pag-asa, sa ikot ng mundong
Napakabilis at nakakatuliro...

Marami kaming naghahanap, marami kaming napapadpad
Sa pansamantalang lunas
At di alam kung may bukas
Heto ang kahinaan ko, inaalay ko sa iyo
Upang mabigyang-tibay at lakas ang isang katulad ko!

Marami pa akong dapat malaman
Ituro mo ang landas sa iyo...

Ikaw ang kalayaan ko
Ikaw ang kalayaan ko


- The Dawn, "Kalayaan" from the album "Prodigal Sun"

No comments: