about the talking fish

My photo
Writer. Wheelman. Occasional DIY mechanic. Walking collection of hang-ups. Hopeless romantic. Old-school. Analog soul in a digital world. I am all of these things and more.

Wednesday, November 14, 2007

Rakenrol muna...

Duda ang aking kasama
At sabay kami sa aming pag-iisa
Meron akong matagal nang hinahanap
At ang takot ko'y di na siya mahagilap

Dumaan na ba siya? Di ko lang napuna?
Ilang gabi pang laman ng isip
Ilang araw pang magtatanong
Kung sino, nasaan, kailan ka ba
Darating at ako ay sagipin
Sa mundong malupit at naiinip?
Sino, nasaan, kailan ka ba?

Walang silbi sa akin ang gabi
At di makatulog sa kahihintay sa iyo
Kung ika'y dumating, kailangang tanggapin
Na baka di ka naman maging akin

Dumaan na ba siya? Di ko lang napuna?
Ilang gabi pang laman ng isip
Ilang araw pang magtatanong
Kung sino, nasaan, kailan ka ba
Darating at ako ay sagipin
Sa mundong malupit at naiinip?
Sino, nasaan, kailan ka ba?

Sino ka man, dumating ka na please
Sino ka man, dumating ka na please
Sino, nasaan, kailan...

Sino, nasaan, kailan ka ba
Darating at ako ay sagipin
Sa mundong malupit at naiinip?
Sino, nasaan, kailan ka ba?

- Sugar Free, "Kailan Ka Ba?"

No comments: